Kan et intelligent SD-anlegg gi Levanger kommune lavere energikostnad og bedre bruker-komfort i skolebygg?

fredag 25. oktober 2019

Fra 09:00 til 13:00

Levanger Rådhus, Håkon den Godes gate 30, 7600 Levanger

Levanger kommune i Trøndelag ønsker å se nærmere på løsninger innen sentral driftskontroll som lærer selv hvordan det kan kutte energikostnader og beholde god belysning, god temperatur og ventilasjon for elever og ansatte på Halsan barneskole. Det inviteres til markedsdialog slik at kommunen sammen med leverandører og fagmiljø kan komme frem til mulige løsninger, og teste ut disse.

Behovet er lavere energi- og driftskostnader gjennom mindre energibruk tilpasset bruken av skolen. Lys, temperatur og luft skal oppleves som godt/bedre enn dagens løsninger slik at komfort og brukeropplevelse øker. Kan et nytt SD-anlegg (sentral driftskontroll) som utvikler kunstig intelligens gjennom maskinlæring bidra til å løse behovet?

Kommunen ønsker også en mindre ressurskrevende overvåking av SD-anlegget, og å se på mulig nye bruksområder for SD-anlegg med AI.

Hvilke løsninger finnes på markedet? Hvordan kan ulike løsninger settes sammen for å få dette til?

Samtidig med innføring av nytt, intelligent SD-anlegg ønsker kommunen å skifte ut ventilasjonsanlegget og belysningen på skolen. Det antas at dette må ses sammen for å sikre data til SD-anlegget. Hvordan kan leverandørene løse dette?

Levanger kommune har fått støtte fra Enova til å teste ut løsninger for intelligente SD-anlegg med maskinlæring. Anskaffelsen vil dermed ha en utviklingsdimensjon i seg. Det vil bli gitt informasjon om hvordan utvikling og anskaffelse kan ses i en sammenheng og samtidig opprettholde konkurranse-prinsippet. Kommunen ønsker å komme i kontakt med leverandører som vil være med på et spennende utviklings- og læringsforløp.

Kom på dialogkonferanse på Levanger 25. oktober! Påmelding til oddals@levanger.kommune.no

Samme dag er det mulig å booke en-til-en-møte med kommunen for å gi direkte innspill til hvordan dette kan løses.

Dialognotat her for litt mer info samt program for dagen (kan bli noe endret og foredlet). Doffin-utlysing her og tendsign her.