Innovative anskaffelser i Rogaland

onsdag 4. september 2019

Fra 10:00 til 15:00

Ipark, Måltidets Hus, Stavanger

Kom å hør både innkjøper og leverandør fortelle om sine erfaringer med innovative anskaffelser. Vi kjører startprogram for både offentlige virksomheter og leverandører. Se detaljert program under.

Kostnad: Gratis.

09:30-10:00    Kaffe og registering

10:00-11:15   Velkommen v/Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster

Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling v/ Charlotte Sørås, NHO Rogaland

Innovative anskaffelser – når behov møter løsning kan spennende ting skje v/Tore Andre Sines, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Stavanger kommune

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Hege Eiklid,  Innocom AS

11:15-12:00    Minglelunsj

12:00-14:00    Parallellsesjon med startprogram innovative anskaffelser 

Les mere her: http://innovativeanskaffelser.no/

Startprogram for offentlig ansatte

  • Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy
  • Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere
  • Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet
  • Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser
  • Gjennomføring i praksis

Startprogram for leverandører

  • Hvordan selge til offentlige virksomheter
  • Hvordan delta i en innovativ anskaffelse
  • Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess
  • Hvordan gå sammen i konsortier/grupper
  • Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere

14:00-14:45    Dialog mellom leverandører og offentlige på tvers

14:45-15:00    Avslutning og oppsummering

Påmelding gjøres her:  https://www.smartcarecluster.no/events/2018/6/innovative-anskaffelser-i-rogaland

Arrangør: Stavanger kommune, Norwegian Smart Care Cluster og Nasjonalt Program for leverandørutvikling (NHO, KS, DIFI, Innovasjon Norge og Forskningsrådet)