Innovasjonspartnerskap – seminar

torsdag 17. januar 2019

Fra 10:00 til 14:00

Thon Hotell Prinsen, Trondheim

Er du leverandør eller en gründer med en god idé, så ønsker vi at du skal delta og komme med innspill til gode, fremtidsrettede løsninger for besøkshåndtering, adgangs- og bookingsystemer til det beste for Drammensbadets brukere og ansatte.

Formålet med dialogkonferansen er å presentere Drammensbadets behov for digitale løsninger innen denne sektoren, presentere våre målsettinger samt å motivere markedet til å utvikle nye løsninger. Samtidig ønsker Drammensbadet innspill fra markedet på hvordan leverandørene ser for seg at behovene best kan dekkes.

Vi undersøker mulighetene for live streaming evt. videoopptak av konferansen for leverandører som ikke har mulighet til å være tilstede fysisk.

Program for dagen

Dato: 18. januar 2017 kl. 10.00 – 13.00

10:00 – 10:15
Registrering & kaffe

10:15 – 10:30
Velkommen – Mål for dagen v/ Tjenestedesigner Kristin Svendsen og innkjøpsrådgiver Kristin Langridge, Drammen kommune

10:30 – 10:45
Om innovative offentlige anskaffelser v/ Cecilie Møller Endresen, Nasjonalt program for leverandørutvikling

10:45 – 11:15
Om behovet til prosjektet v/Drammen kommune og Drammensbadet

11:15 – 11:45
Dialog og diskusjon, spørsmål og svar

11:45 – 12:00
Leverandørdialog – leverandørene gis anledning til å snakke sammen

12:00 – 12:15
Veien videre

Last ned invitasjonen her

Lenke til offentliggjøring på Doffin:

https://doffin.no/Notice/Details/2016-471449

For påmelding og spørsmål til konferansen kontaktes:

kristin.langridge@drmk.no

Frist for påmelding er 6. januar 2017

Prosjektet ber om at det i påmeldingen opplyses om navn, firma og kontaktinformasjon (mobil og e-postadresse).