Informasjonsmøte Pilot-E: Utslippsfri nyttetransport

fredag 16. august 2019

Fra 11:30 til 15:00

Innovasjon Norge, Statens hus, Kaigaten 9, 5020 Bergen

Velkommen til informasjonsmøte i Bergen om PILOT-E – utlysning 2017:
Utslippsfri nyttetransport på land

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles.

I år er 100 millioner øremerket til to nye områder; utslippsfri nyttetransport på land og fremtidens digitale energisystem. Innen begge områder forventes det store offentlige og private investeringer i nye løsninger de neste årene.

PILOT-E lyser derfor ut midler til prosjekter rettet mot å oppnå utslippsfri godstransport og varedistribusjon, kollektivtransport, bygg- og anleggsdrift og annet mobilt utstyr. Innovative løsninger for infrastruktur og tjenester knyttet til energiforsyning for utslippsfri transport er også omfattet av utlysningen. Med utslippsfri mener vi drift som ikke slipper ut klima- eller miljøgasser.

Program:

11:30-12:00 Enkel lunch, kaffe og mingling
12:00 Introduksjon v/ Tore André Sines, Prosjektleder Innovative anskaffelser, Nasjonalt program for leverandørutvikling
12:10 PILOT-E: Informasjon om programmet v/Trond Moengen, prosjektleder for PILOT‐E 1240 Perspektiver fra kundesiden (tbc)
13:00 Hvordan jobbe fremover for å rigge et Pilot-E prosjekt v/Trond Moengen, prosjektleder for PILOT-E
14:00 Kaffe, mingling og mulighet for møter