Hvordan utarbeide og implementere anskaffelsesstrategier som inneholder innovasjon?

lørdag 26. oktober 2019

Fra 10:00 til 15:00

Statens Hus, Prinsensgt. 1 - Trondheim. Auditoriet.

Offentlige innkjøpsorganisasjoner i Trøndelag inviteres til seminar om hvordan utarbeide og implementere anskaffelsesstrategier som (også) inneholder målsettinger om innovasjon. Anskaffelser er et strategisk verktøy for å nå mål i den offentlige virksomhetene og det er en fordel om det utarbeides konkrete strategier for hvordan anskaffelser skal gjennomføres og benyttes. For at offentlige virksomheter skal utøve god tjenesteyting i årene som kommer er de avhengig av å bidra til nye og bedre løsninger gjennom innovasjon, og dette gjøres mest effektiv ifbm anskaffelser.

Invitasjon og program for seminar om anskaffelsesstrategier og innovasjon 26. okt III

Påmelding her

Nord- og Sør-Trøndelag slår seg sammen til ett fylke, Trøndelag fylkeskommune fra 1. jan. 2018 – I den forbindelse lager fylkeskommunen en ny anskaffelsesstrategi. Det er et bredt samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene når det gjelder anskaffelser, og på dette seminaret vil fylkeskommunen ha en dialog med kommunene på hvordan samarbeidet bør være fremover.

I tillegg kommer foredragsholdere fra NTNU, Difi og KS – så dette blir et nyttig seminar for alle offentlige virksomheter som ønsker å optimalisere sine anskaffelser – også for statlige virksomheter.