Hvordan sikre at kommuner og private IT-leverandører oppnår en god digital gjennomføring av kommune- og regionreformene?

onsdag 4. desember 2019

Fra 09:00 til 16:00

KS- Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Sammen med Kartverket, KS og Difi inviterer vi kommunene og IT-leverandører til workshop i desember for å legge alle mulighetene og utfordringene på bordet. Alle digitale offentlige systemer på tvers av virksomheter og nivåer må samordnes i ny kommune- og regionstruktur.

Målgruppe: Rådmenn og prosjektledere for sammenslåing i de nye «2020 – kommunene», systemleverandører til kommunale fagsystemer og statlige aktører.

Ler mer og meld deg på her!