Fra ide til handling – Lynkurs i innovative anskaffelser Stavanger

fredag 1. november 2019

Fra 10:00 til 15:00

Innovasjonspark Stavanger, Måltidets Hus, Stavanger

Kom og hør både innkjøper og leverandør fortelle om sine erfaringer med innovative anskaffelser. Vi kjører startprogram for både offentlige virksomheter og leverandører.

Startprogram for offentlig ansatte
Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy
Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere
Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet
Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser
Gjennomføring i praksis

Startprogram for leverandører
Hvordan selge til offentlige virksomheter
Hvordan delta i en innovativ anskaffelse
Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess
Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere
Muligheter i utviklingsprosjekter

Hele programmet med påmeldingslenke finner du her