Horisont 2020-seminar om samfunnsutfordringer, IKT og digitalisering

fredag 18. oktober 2019

Fra 09:00 til 16:00

Forskningsrådet, Drammensvn. 288, Lysaker auditoriet Moser

Seminaret belyser muligheter i Horisont 2020 for tverrsektorielle samarbeid gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter på områdene helse, sikkerhet, transport, energi og samfunnsfag, der utvikling og bruk av IKT og digitalisering inngår som en del av løsningen.

Seminaret belyser muligheter i Horisont 2020 for tverrsektorielle samarbeid gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter på områdene helse, sikkerhet, transport, energi og samfunnsfag, der utvikling og bruk av IKT og digitalisering inngår som en del av løsningen.

Horisont 2020 har et stort fokus på tverrfaglighet, og samarbeid mellom aktører på tvers av sektorer er viktig for å lykkes. Ved å delta på arrangementet vil du lære mer om utlysningene i Horisont 2020 og få muligheten til å etablere partnerskap med aktører som utfyller dine kompetanseområder.

Målgruppe: Forskningsmiljøene, næringslivet og offentlig sektor. 

Formål: Arrangementets mål er å informere om lanseringen av de nye arbeidsprogrammene i Horisont 2020, og legge til rette for at aktører fra FoU, næringsliv og offentlig sektor kan bygge nettverk og samarbeid på tvers av sektorer. Målet er å lage en møteplass for aktører som ikke vanligvis møtes, og øke muligheten for at de går sammen om deltakelse i Horisont 2020. 

Til informasjon er arrangementet åpent for deltagere fra hele EU og øvrige Horisont 2020 samarbeidsland, og vil derfor foregå på engelsk.

Påmelding her