Grønne innovative anskaffelser – pådriver for regional utvikling og innovasjon?

torsdag 2. mai 2019

Fra 08:00 til 10:30

Bergen Rådhus

Velkommen til gratis frokostmøte i regi av Bergen kommune, Klimapartnere Hordaland og Leverandørutviklingsprogrammet.

Både det offentlige og private kan ta i bruk egen innkjøpsmuskel for å få fart på det grønne skiftet. I hvilken grad kan man samtidig ha fokus på å benytte denne grønne makten til regional utvikling? Dette ønsker vi å belyse nærmere. Vi inviterer derfor både innkjøpere, forretningsutviklerer, leverandører og andre interesserte til et spennende møte på morgenkvisten i Bergen Rådhus.

Frokostservering fra kl. 08:00

Program (begynner 08.15)

 • Velkommen Julie Andersland, byråd for klima,kultur og næring – Bergen kommune
 • Grønne & innovative anskaffelser Tore André Sines, prosjektleder – Leverandørutviklingsprogrammet
 • Fossilfri anleggsvirksomhet & plusshus Torbjørn Nævdal, regionsdirektør – Statsbygg
 • I kjølevann av transportrevolusjonen Oddmund Sylta, direktør – Skyss
 • Mulighetsrommet for grønne anskaffelser Uwe Matthäus, spesialrådgiver Bergen kommune
 • Pause
 • Ladeløsninger og el-bil muligheter Jan Eskstrand, daglig leder LAD 24
 • Debatt: Grønne anskaffelser, en mulig pådriver for regional utvikling?
  • Hilde Indresøvde, leder BTO – Nyskapingsparken,
  • Aslak Sverdrup, Lufthavnsdirektør – Bergen lufthavn,
  • Inge Døskeland, næringsseksjonen HFK,
 • Ordstyrer: Helene Frihammer, Klimapartnere Hordaland

Påmelding gjøres her:
www.eventbrite.com/e/grnne-innovative-anskaffelser-registration-33520702323

Les mer om innovative anskaffelser som regional innovasjonsmotor her:
http://innovativeanskaffelser.no/blogg/anskaffelser-som-regional-innovasjonsmotor/

PDF invitasjon grønne innovative anskaffelser