Frokostmøte: Grønn transport i bygg- og anleggsvirksomhet

tirsdag 12. februar 2019

Fra 08:00 til 10:00

Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)

Møtet vil fokusere på hvordan transporten til og fra byggeplassen kan bli mer miljø- og klimavennlig og generelt bidra til et bedre bymiljø. Vi vil belyse hva slags kjøretøy/transportmidler som man framover ser for seg, type drivstoff, hvordan man effektivt kan utnytte kapasiteter både i kjøretøy og gater/veier (mindre ulemper for byen) og totalt utvikle logistikken på en bærekraftig måte. Dette vil også bli sett i sammenheng med aktuelle virkemidler som leverandørutvikling, bruk av innovasjonskontrakter (tidligere IFU/OFO), partnerskapsmodeller mv. Frokostmøte arrangeres i et samarbeid mellom Transport 2.0: Nettverk for Grønn mobilitet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og NHO Buskerud.

Innledere:

  • Direktør Eli Grimsby, Kultur- og idrettsbygg KF i Oslo. Erfaringer og tanker om hvordan et kommunalt foretak og en byggherre kan kan bidra grønn mobilitet og lede an i en bærekraftig byutvikling. De har begynt å se på dette i forlengelsen av en meget vellykket satsning på «grønne byggeplasser»
  • Hege Hansesveen, miljøleder i Veidekke ASA som er langt framme når det gjelder en helhetlig tilnærming til miljø og klima både på utvikler- og entreprenørsiden
  • Cecilie Møller Endresen, NHO/Leverandørutviklingsprogrammet som er opptatt av hvordan programmet kan bidra til både bærekraftige byer og et mer konkurransedyktig næringsliv

Det vil bli lagt vekt på dialog og deltakelse fra publikum. Vi tror dette er en god anledning til å drøfte samarbeid og prosjektmuligheter!

 

 

Lett servering.

Ingen påmelding.

 

Velkommen!