Frokostmøte: Effekter av innovative anskaffelser

torsdag 7. november 2019

Fra 08:00 til 10:00

KS Agenda møtesenter

Hvordan står det til med innovative anskaffelser i Norge pr i dag, og hva kan vi gjøre for å få ut mer av potensialet på dette området fremover?
Her presenteres programmets midtveisevaluering, KS arbeidsgivermonitor og Difis modenhetsanalyse - og disse er utgangspunktet for diskusjon og refleksjoner rundt hva innovative anskaffelser har potensial til å kunne bety for Norge fremover.

Arrangementet streames.

Frokostmøte: Effekter av innovative offentlige anskaffelser

Frokost serveres fra klokken 08.00.

Påmelding

Arrangementet vil bli streamet, og sendingen finner du her.

Link til undersøkelsene:
Midtveisevaluering av programmet, Menon finner du her
KS arbeidsgivermonitor finner du her

Program

08.30: Velkommen v/ Per Øyvind Langeland (styreleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling)

08.40: Presentasjon av mulighetene i innovative anskaffelser basert på

  • Midtevaluering av Nasjonalt program for leverandørutvikling (Erland Skogli, Menon)
  • Modenhetsanalyse av kommunene – undersøkelse fra Difi (Eirik Haslestad, PWC)
  • KS’ arbeidsgivermonitor (Anne Romsaas, KS)

09.20 Refleksjoner og dialog, ledes av Per Harbø, programleder i nasjonalt program for leverandørutvikling

Panel:

  • Per Øyvind Langeland (avdelingsdirektør næringspolitikk, NHO)
  • Lasse Jalling (avdelingsdirektør forskning, innovasjon og kvalitetsutvikling, KS)
  • Dag Strømsnes (avdelingsdirektør offentlige anskaffelser, Difi)
  • Ketil Lundgaard (avdelingsdirektør vekstbedrifter og klynger, Innovasjon Norge)
  • Ane Marte Rasmussen (avdelingsdirektør for avdeling innovasjon i offentlig sektor, Forskningsrådet)

09.55: Oppsummering

10.00 Takk for i dag!