Frokostmøte: Anskaffelse av sak- og arkivsystem som skytjeneste

fredag 25. januar 2019

Fra 08:00 til 10:00

Glitre Energi-bygget, Grønland 67, Drammen

Drammen kommune har anskaffet en skyløsning for saksbehandling og arkiv. Det gir helt nye muligheter for å effektivisere interne arbeidsprosesser, samt at det vil gi bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. I avtalen er partnerskapet mellom leverandør og kommunen et viktig redskap for innovasjon og samarbeid.
Løsningen implementeres i disse dager i alle de tre kommunene (Nedre Eiker, Svelvik og Drammen) som blir nye Drammen fra 1.1.2020. Drammen kommune vil, sammen med leverandør; Tieto, dele sine erfaringer så langt.