Fremtidens svømmehaller

lørdag 23. mars 2019

Fra 08:30 til 14:00

Clarion Hotel og Congress - Oslo Airport

Programmet har invitert kommuner som skal i gang med bygging av svømmehaller på kort og mellomlang sikt for å inspirere til å gå i dialog med markedet omkring de gode og klimasmarte løsningene.