Felles erfaringsutvekslingssamling om bærekraftige bygg for 3 regionale nettverk

fredag 1. november 2019

Fra 12:00 til 13:30

Scandic Lerkendal hotell

Hvordan bygge bærekraftige bygg?
Hva er suksesskriteriene og hva er utfordringene?

Innhold og målsetting for samlingen i Trondheim 1. – 2. november
Erfaringsutveksling og fokus på konkrete bærekraftige byggeprosjekter i de 3 regionene Trøndelag, Møre og Romsdal og Telemark vil være fokus når vi samles i Trondheim 1. og 2.november 2017.

Målsettingen for samlingen er tredelt:
• Den enkelte kommune skal få ytterligere kompetansepåfyll til gjennomføring av egne bærekraftige byggeprosjekter
• Få ytterligere kjennskap til innovativ anskaffelse som metode
• Kunne samhandle/erfaringsutveksle med kommuner med likelydende prosjekter på tvers av regionene også etter samlingen

Vi vil benytte muligheten til å befare klimavennlige, bærekraftige bygg i Trondheim  – Lade skole og Moholt studentboliger –hvor de vil dele sine erfaringer gjennom planlegging-  og byggeprosessen. Her vil det være materialvalg og energiløsninger som vil være i fokus.

I tillegg til interne krefter i nettverket som presenterer sine bærekraftige byggeprosjekter/planer, vil vi også sørge for «påfyll» fra aktører i markedet med mye erfaring fra klimavennlige byggeprosjekter.

Praktiske opplysninger
Samlingen vil gå over 2 dager – fra lunsj til lunsj.
Oppstart 1.november kl.12.00. Avslutning 2.nov. kl.13.00.

Det vil i tillegg være mulig å delta på et miniseminar fra Kl.13-15 torsdag 2.nov. hvor fokuset er hvordan vi setter miljømål for bygg; case ny ungdomsskole i Malvik 

Sted: Scandic Lerkendal hotell
Se:  https://www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-Lerkendal

Hver enkelt deltager må bestille og betale hotellrom og reise selv. Ved bestilling av hotellrom – henvis til avtale for samlingen v/ NHO, pris kr. 1190,- pr.rom pr.døgn.

Oppgi referansenummer BNHO011117 til hotellet.

Øvrige utgifter ved turen/samlingen dekkes av de 3 nettverkene og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Hver og en må bestille reise/fly og hotellrom selv. Det skal være god kapasitet på Scandic Lerkendal hotell, men vi anbefaler å være relativt raskt ute med å reservere rom.

For de av dere som reiser fra Telemark er anbefalt fly fra Torp 2. nov kl 10.30 og retur fra Værnes kl 16.00.

PROGRAM – felles erfaringsutvekslingssamling om bærekraftige bygg for 3 regionale nettverk

Påmelding HER
Vedlagt er program for samlingen.

VELKOMMEN MED TIL NYTTIGE, INSPIRERENDE DAGER I TRONDHEIM!