Felles initiativ om infrastruktur for innkjøp av digitale læringsmidler!

onsdag 5. juni 2019

Fra 09:30 til 15:30

Kunnskapssenteret i Sandvika,
Otto Sverdrups plass 4,
1347 Sandvika (50 meter fra Sandvika togstasjon)

OBS denne konferansen ble avholdt 5.6.2018

La oss gå sammen om de gode løsningene - for maksimalt faglig og personlig utbytte av læring! Innkjøperne bak fellesinitiativet dekker halvparten av Norges befolkning, og kjøper inn et betydelig omfang digitale læringsmidler til barn, elever, pasienter og ansatte. Disse ønsker å møte leverandører va digitale løsninger til dialog.

 

OBS denne konferansen ble avholdt 5.6.2018

 

Hvordan skal vi tilpasse læringsmidlene til den enkelte bruker? Forbedre ressursforvaltning? Og oppnå mer innovasjon i anskaffelser? For å nå disse målene ønsker offentlige oppdragsgivere med Bærum Kommune i spissen å gå sammen om en infrastruktur og forretningsmodell som dekker våre behov. Prosjektets formål er å etablere en infrastruktur for valg og bruk av digitale læringsmidler. Vi ser at det krever et samarbeid på tvers av kommuner og nasjonale aktører for å utvikle markedet i den retning vi ønsker. Det forutsetter at løsningen(e) sikrer leverandører lønnsomhet. Se Doffinutlysning.

Meld deg på her!

Vi inviterer derfor leverandører, gründere, forskningsmiljø og andre interessenter til dialog og diskusjon. Leverandørdialogen består av dialogkonferanse, skriftlige innspill og 1:1 møter. Etter 1:1 møtene legger vi opp til ulike aktiviteter. Informasjon, tidspunkt og frister blir annonsert.

 

Program

09:30 – 10:00 registrering og kaffe

10:00 – 11:30 presentasjon av behov

Innovative anskaffelser v/Nasjonalt program for

leverandørutvikling, behovsbeskrivelse v/kommunene,

Utdanningsdirektoratet om initiativet

11:30 – 12:15 lunsj og mingling

12:15 – 13:15 behov- og brukerpanel

Innsikt i hverdagen og nå-situasjon. Mulighet for å stille

spørsmål til brukere (Elever, foresatte og lærere)

13:15 – 13:30 fra nå av er vi alle nybegynnere!

v/Lars Iversen

13:30 – 15:00 workshop

Formålet med workshopen er å diskutere mulighetsrommet

og hvordan vi kan få til en infrastruktur for

digitale læringsmidler. Hva må inn i en infrastruktur for

å løse behovene våre? Tegn modell(er) for dette med

hele verdikjeden. Hva er utfordringer, muligheter og

løsninger som ligger i denne modellen?

15:00-15:30 veien videre

Én sesjon for offentlig virksomheter og én sesjon for

leverandørene.