Erfaringssamling om innovativ anskaffelse av velferdsteknlogi

lørdag 9. februar 2019

Fra 10:00 til 14:30

Arrangementet er gratis og holdes i auditoriet hos Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, 0277 OSLO.
Møtet vil også bli overført direkte på www.ehelse.no

Larvik leder arbeidet med en fellesanskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte. I alt 29 kommuner anskaffer sammen. Larvik vil sammen med noen av samarbeidskommunene dele sine erfaringer fra prosessen. Hvordan har de jobbet med behovskartlegging? Hva lærte de av dialogen med markedet? Hvordan jobber de parallelt med tjenesteinnovasjon, og hvordan har de utformet konkurransegrunnlaget? Her blir det mange tips å plukke opp for kommuner som skal i gang med lignende anskaffelser.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Larvik kommune og Leverandørutviklingsprogrammet inviterer i fellesskap til samlingen.

Påmelding innen 5. februar 2018.

For å delta kan du gå inn på ehelse.no og bruke påmeldingslenken på denne siden:
https://ehelse.no/konferanser/hvordan-anskaffe-velferdsteknologi