Energismarte bygg

fredag 11. januar 2019

Fra 09:00 til 16:00

BØLGEN KULTURHUS, LARVIK

Hvordan gjør vi dagens eksisterende og nye bygg energismarte for framtida? Nasjonalt program for leverandørutvikling, Vestfold klima- og energiforum og Vestfold fylkeskommune inviterer i felleskap til en regional konferanse om energismarte bygg. Vi ønsker å utforske trender for bygg og energimarkedet. Vi setter lupen på de nyeste, bærekraftige, tekniske og økonomiske, gode energiløsningene. Vi presenterer case og prosjekter som synliggjør gode metoder og fremgangsmåter for å få de innovative, fremtidsrettede energiløsningene. Så er du byggeier eller eiendomsforvalter-/utvikler fra privat eller offentlig sektor, leverandør av ulike energismarte løsninger eller rett og slett har noe å bidra med eller ønsker å få inspirasjon i tilknytning til energismarte bygg - ja da er denne regionale konferansen i Buskerud, Telemark og Vestfold noe for deg!

Gjennom tre parallelle sesjoner får du vite mer om….

  • hvordan dagens teknologi og løsninger kan gjøre energi- og klimavennlige bygg til økonomiske vinnere
  • prosjekter som tar i bruk det nyeste av teknologi og løsninger
  • hvordan bedre samhandling kan gi innkjøp som gir bedre, mer innovative og økonomiske løsninger, og som samtidig bidrar til leverandørutvikling

Vi har en ambisjon om at denne konferansen vil bli en møteplass for aktører i eiendomsbransjen i regionen – både offentlige og private.

Vi tilbyr derfor, i tillegg til det faglige innholdet på konferansen, en mulighet for aktørene til å presentere seg på en stand. Alle som ønsker å ha en stand denne dagen, vil få mulighet til å gi en kort omtale av sin virksomhet/løsning mm. som distribueres ut til deltagerne i forkant av  konferansen og synliggjøres på selve konferansedagen.

Du kan ta kontakt allerede nå får å få utstillingsplass

FORELØPIG PROGRAM – energismarte bygg