Digitalisering av håndbøkene – invitasjon til markedsdialog med Statens vegvesen

torsdag 19. desember 2019

Fra 08:45 til 12:30

Radisson Blu Scandinavia i Oslo, Holbergsgate 30, 0166 Oslo.

Prosjekt – «Digitalisering av håndbøkene» er en del av Statens vegvesens satsning på digitalisering offentlige tjenester.

Bakgrunn

Vegdirektoratet forvalter over 100 håndbøker herunder et stort antall som brukes i tilknytning til veg- og gateprosjekter på det offentlige vegnettet. Håndbøkene inneholder eksterne og interne krav og veiledning til blant annet utforming og dimensjonering av offentlig veg, samt prosjektgjennomføring som etaten og eksterne aktører på oppdrag for Statens vegvesen må forholde seg til. Håndbøkene har svært mange brukere hvorav en stor gruppe også er i kommunal og privat sektor. En velfungerende og lett tilgjengelig løsning for håndbokserien er avgjørende for effektiv virksomhetsdrift og prosjektgjennomføring i Statens vegvesen, men også tilsvarende og avgjørende betydning for eksterne brukere og aktører.

Håndbokserien ligger nettsider: https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Handboker

Les hele invitasjonen: Invitasjon til markedsdialog digitalisering av håndbøker

Selskaper som ønsker å delta på markedsdialogen/-seminaret bes registrere seg ved å sende e-post til bjarte.skogheim@vegvesen.no innen mandag 4. desember 2017.