Dialomøte utbygging av sentrumsområde i Hov

onsdag 5. juni 2019

Fra 12:00 til 15:00

Klinikken i Hov, Sentrumsvegen 17

Søndre Land kommune skal bygge ny barnehage i Hov til erstatning for en eksisterende barnehage. Kommunen har dessuten behov for å skaffe nye lokaler til Frivilligsentralen og det er behov for et mer variert boligtilbud. Disse ulike elementene ønsker kommunen å se i sammenheng og inviterer derfor til dialogmøte.

Dialogmøtet er et ledd i arbeidet med å skaffe seg best mulig kunnskap om aktuelle løsninger for utbygging og drift av barnehage, frivilligsentral og leiligheter. Hvordan kan disse aktivitetene ses i samanheng og dra nytte av hverandre? Det vurderes som særlig interessant å se på hvordan leiligheter og beboerne her kan spille en rolle sammen med de andre aktivitetene.

Kommunen ønsker innspill  både på utbygging og drift, og ikke minst ønskes innspill på organisering. Det gjelder på de aktiviteten som er beskrevet, men det gjelder også modeller for eie- og leieforhold.

Dagsorden for dialogmøtet
Hovedpunkt:
– Velkommen
– Søndre Lands rolle i regionen
– Planer for utvikling i Hov
– Om Klinikkområdet
– Connected Living
– Konsept for utvikling av Klinikkområdet
– Innspill og diskusjon om konseptet
– Prosessen videre

Kontaktperson: Henrik Hvattum
Telefon: +47 95280940

Les mere om prosjektet her