Dialogseminar om nytt regjeringskvartal

mandag 28. mai

Fra 10:00 til 15:30

Næringslivet hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo

I samarbeid med BNL og Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer Statsbygg til seminar om materialbruk i det nye regjeringskvartalet.
Statsbygg informerer om prosjektet og prosessen for materialvalg, mens leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de ser for seg mulige innovasjonsområder i samarbeid med Statsbygg. Hva er industrien i stand til å utvikle og levere – i dag og i et 3-5 års perspektiv?

Seminar om materialvalg i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet?

I samarbeid med BNL og Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer Statsbygg til seminar om materialbruk i det nye regjeringskvartalet.
Statsbygg informerer om prosjektet og prosessen for materialvalg, mens leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de ser for seg mulige innovasjonsområder i samarbeid med Statsbygg. Hva er industrien i stand til å utvikle og levere – i dag og i et 3-5 års perspektiv?

Hensikten med seminaret er å bidra til et helhetlig og objektivt kunnskapsgrunnlag om ulike materialer og gi informasjon om mulige utviklingsområder.

Tid: 28.05 fra 10.00-15.30 (registrering fra 09.30)

Sted: Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo

Arrangementet er gratis.

Meld deg på her

Arrangementet streames. Du trenger ikke melde deg på for å delta via stream.

 

Seminar om materialvalg nytt regjeringskvartal