Dialogmøte/workshop: Innovative anskaffelser av grønne bygg i Porsgrunn og Skien

fredag 6. september 2019

Fra 09:30 til 15:00

Hotell Vic, Skolegata 1, Porsgrunn

Skien og Porsgrunn kommune - i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling – inviterer til dialogmøte/workshop med temaet "Innovative anskaffelser av grønne bygg i Skien og Porsgrunn"

I «Kommuneplan for klima og energi for Skien og Porsgrunn 2018 – 2025» er det klare målsettinger i forhold til redusert energibruk og klimagassutslipp fra bygg og anlegg – se HER

Nå ønsker kommunene å gå i dialog med markedet for å få innspill til hvordan de kan nå sine klima- og miljøambisjoner gjennom fremtidige anskaffelser av nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Dialogmøte/workshop’en har som målsetting å:
* Informere om, og forberede markedet på, kommunenes fremtidige bygganskaffelser i et 3 – 5 års-perspektiv
* Kommunene får innspill og tips fra leverandører til hvordan man kan rigge sine anskaffelser og hvilke klimasmarte løsninger de kan etterspørre
* Leverandørene får informasjon om en forestående, konkret bygganskaffelse, «Ibsenbilblioteket», og kan komme med innspill til løsninger/prosess i tidlig fase

Målgruppe for dialogmøtet er: Arkitekter, rådgivende ingeniører, konsulenter, entreprenører og politikere og administrasjon i de 2 kommunene

Se vedlagt agenda.
Agenda dialogmøte bærekraftige bygg – Porsgrunn Skien

PÅMELDING

Vel møtt til dyst den 6. september!