Dialogmøte om systemer for å lagre og håndtere digitale mediefiler

mandag 28. januar 2019

Fra 10:00 til 12:00

Statped sørøst Hovseter
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Statped inviterer til dialogkonferanse og én-til-én-møter den 28.januar. Hensikten er å gjøre seg kjent med fremtidsrettede løsninger, både foreliggende og potensielle. Statped ønsker svar på spørsmål om behov og mulige løsninger for å utarbeide et best mulig konkurransegrunnlag og i neste omgang anskaffe et system for å lagre og håndtere digitale mediefiler.

Bannerannonse fra promoteringen av arrangementet på Facebook. Avsjekkboksene er ikke aktive.

 

Last ned dialognotat

Påmelding her innen 21. januar 2019

Spørsmål retter du til espen.r.haram@statped.no

Her er de spørsmålene Statped ønsker svar på:

• Løsningen vil inneholde flere kategorier av filer. Én ytterlighet er personsensitive filer som skal knyttes mot annet innhold som er sensitivt. En annen ytterlighet er filer som skal kunne distribueres til andre løsninger, eksempelvis YouTube eller PowerPoint, og knyttes mot andre, ikke-sensitive filer, eksempelvis manus eller tekstefiler. Løses behovene best gjennom ett system eller flere?
• Hva kan kostnadsrammen være for løsningen?
• Hvordan vil en eventuell skyløsning ‒ gitt de behovene som Statped har – fungere knyttet til integrasjoner og sikkerhet?
• Vi trenger å kunne innhente, administrere og koble samtykker til aktuelle digitale mediefiler, men vet ikke hvordan dette bør løses. Hvordan kan dette løses?
• Hvordan kan Statped løse behov for å gjøre opptak med mobile enheter på en sikker måte?
• Det kan finnes systemer (Media Management eller lignende) som løser deler av behovene som Statped har. Hvilke eventuelle eksisterende løsninger finnes som kan dekke alle våre behov? I så fall hvordan?
• Vi må kunne gi ulike former for innsynsrett for eksterne aktører avhengig av om en fil har sensitivt innhold eller ikke. Hvordan kan dette løses?
• Statped har saksbehandlings-/fagsystemet Fabris hvor personopplysninger om enkeltbrukere lagres i sikker sone. Hvordan kan vi koble saker i Fabris i sikker sone til mediefiler som måtte ligge utenfor sikker sone?
• Hvordan kan vi integrere løsningen mot Fabris?
• Rettighetsstyring og samtykke: Vi trenger at tilgang til filene styres av roller/rettigheter. Hvor mye må beskrives knyttet til ulike roller og tilhørende rettigheter?
• Finnes det en bransjestandard for hva som regnes som enkel redigering, og som kan bygges inn i løsningen? Hvis ja, hvilke funksjonaliteter består den av?