Dialogkonferanse om klimagassreduksjon i grunnarbeider

tirsdag 26. november 2019

Fra 12:00 til 15:45

Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo

Krevende grunnforhold medfører ofte behov for omfattende grunnforsterkning og sikringsarbeider for å hindre utløsning av naturlige skred og skred utløst av utbyggingsprosjekter i kvikkleireområder. Dagens sikringsmetoder medfører store terrenginngrep, klimagassutslipp, og kostnader. Hvordan kan vi gjøre dette bedre?

Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR inviterer gjennom prosjektet KlimaGrunn til samarbeid for å utvikle mer miljøvennlige løsninger uten å måtte gjennomføre store terrenginngrep. I 2019 kunngjøres en konkurranse hvor målet er å få utviklet klima- og miljøvennlige sikringsmetoder. Innovasjon Norge støtter prosjekter med 10 millioner i utviklingsmidler til leverandører.

Vi vil gjerne høre om dine ideer og du får høre mer om myndighetenes utfordringer, og utvikling innenfor temaet fra leverandører og FoU-miljøer.

Agenda

12:00-12:15 Miljøutfordringer og forpliktelser, Jane Bordal (Vegdirektoratet) og Ann-Mari Skinne (Innovasjon Norge)
12:15-12:30 KlimaGrunn – hva ønsker vi å få til? Tonje Eide Helle, prosjektleder KlimaGrunn, Vegdirektoratet
12:30-12:45 Sikring av kvikkleireområder, Toril Wiig, Skred- og vassdragsavdelingen, Norges Vassdrags- og Energidirektorat
12:45-13:00 Anskaffelsesprosessen, Karin Søhoel, Vegdirektoratet
13:00-13:15 Pause
13:15-13:50 Presentasjon fra leverandørsida

  • Skanska v/ Randi Lekanger
  • Nasta v/ Nils-Olav Haukaas
  • Norcem v/ Svein Eriksson

13:50-14:25 Presentasjoner fra FoU-miljøet

  • Norges Geotekniske Institutt v/ Bjørn Kristian Fiskvik Bache
  • Grønn anleggssektor/SINTEF v/ Berit Laanke

14:25-15:10 Plenumsdiskusjon

15:10-15:30 Mingling

15:30-15:45 Avslutning

Vel møtt!

Dersom du ikke kan være til stede kan du se dialogkonferansen live eller i opptak her. Sendingen begynner 26.november kl 12.00

Spørsmål om dialogmøtet kan du rette til prosjektleder for KlimaGrunn Tonje Eide Helle

Last ned programmet her

Påmelding innen 22.november her