Dialogmøte medisinsk avstandsoppfølging

torsdag 19. september 2019

Fra 09:00 til 15:00

Møtet gjennomføres hos Norway Health Tech, Oslo Science Park - Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, Norway

Oslo kommune har som en av i alt seks kommuner har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet og skal de neste tre årene jobbe med utprøving av utstyr og løsninger for medisinsk avstandsoppfølging. Til dette må de anskaffe fremtidsrettede løsninger.

Oslo inviterer nå til et spennende dialogmøte. Også flere av de andre kommunene i prosjektet vil delta her. Det blir informasjon og dialog om prosjektene og kommende anskaffelser. Det legges også opp til at leverandørene kan demonstrere sine løsninger og booke en-til-en møter med prosjektledere og innkjøpere i kommunene.

Du kan lese mer om konkurransen på Doffin.