Dialogmøte – innovasjonspartnerskap «Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!»

fredag 27. september 2019

Fra 09:00 til 16:00

Oslo Rådhus

Senter for fremtidig helse (C3), Sunnaas sykehus og Oslo kommune inviterer sammen til markedsdialog med utgangspunkt i problemsstillingen "Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!"
Anskaffelsen er et samarbeid mellom de tre aktørene. Sammen vil de etablere et eller flere innovasjonspartnerskap med leverandører for å utvikle en løsning/tjeneste for mer effektiv rehabilitering av slagpasienter. Dialogmøtet gir leverandørene mulighet til å komme med innspill til aktørene før konkurransegrunnlaget utarbeides.

Mer informasjon om markedsdialogen finner du her.

Alle dokumenter ligger også tilgjengelig på Doffin.