Dialogmøte – anskaffelse av faglig støtte og prosessbistand til arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

fredag 22. mars 2019

Fra 09:30 til 12:00

Plenumssalen i Regjeringskvartalet (henvendelse i R5, Akersgata 59 i Oslo)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal utarbeide en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Til dette arbeidet skal de anskaffe faglig støtte og prosessbistand.

Departementet inviterer på bakgrunn av dette aktuelle leverandører til dialogmøte der formålet er å presentere nærmere departementets behov i arbeidet med stortingsmeldingen. Departementet ønsker også å motivere markedet til å komme med spennende innspill. Leverandørene inviteres til å komme med skriftlige innspill i etterkant av dialogmøtet.

Mer om informasjon om selve møtet og prosessen finner du her: KMD Anskaffelse prosessbistand