Dialogkonferanser – nyskapende pasientforløp

tirsdag 7. mai 2019

Fra 10:00 til 15:30

Quality Hotel Fredrikstad, Nygata 2-6, 1607 Fredrikstad
Dette er den første av to dialogkonferanser. Den andre dialogkonferansen gjennomføres 24. mai på Quality Hotel Sarpsborg.

Sykehuset Østfold HF skal i løpet av 2018 gjennomføre en konkurranse om å inngå ett eller flere innovasjonspartnerskap, som har til formål å utvikle nye løsninger som bidrar til nyskapende pasientforløp. Avstandsoppfølging er en sentral del i prosjektet. De inviterer nå leverandørene til to dager med dialog der det blir ulike workshops og gode muligheter for å gi innspill til den videre prosessen.

Sykehuset Østfold har 5,4 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger som skal bidra til Pasientens helsetjeneste gjennom nyskapende metoder for innhenting, deling og bearbeiding av informasjon i behandlingsforløpet. Anskaffelsen vil skje ved bruk av prosedyren innovasjonspartnerskap og dialogaktivitetene er et viktig ledd i prosessen.

Gjennom to workshops med leverandørene ønsker sykehuset med samarbeidspartnere å  se nærmere på uløste behov de har som de ønsker løsninger på og diskutere innovasjonspotensialet for framtidige løsninger med markedet. Avstandsoppfølging er et viktig element i sykehusets prosjekt, og innspillene fra markedsdialogen vil benyttes videre i kravspesifikasjonen i konkurransen. Målet er at løsningen skal resultere i en helhetlig løsning/tjeneste for avstandsoppfølging.

Relevante dokumenter:

Se hjemmesidene til Sykehuset Østfold for mer informasjon om prosjektet.

Veiledende kunngjøring finner du på Doffin.