Dialogkonferanse – velferdsteknologiplattform og trygghetspakke

torsdag 5. september 2019

Fra 09:30 til 15:30

Rådhuset i Søndre Land kommune

Vestre Toten og Søndre Land kommuner samarbeider om velferdsteknologi gjennom det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Kommunene går nå over i en implementerings- og spredningsfase og inviterer leverandørene til dialogkonferanse der de presenterer sine behov knyttet til innkjøp av plattform for velferdsteknologi og trygghetspakke.

Mer informasjon om dette finner du her Invitasjon til dialogseminar – Velferdsteknologi