Dialogkonferanse: Utvikling av fremtidens hurtigbåter

onsdag 29. mai 2019

Fra 09:30 til 17:00

Scandic Hotell Hell, Værnes

Sør‐Trøndelag fylkeskommune ønsker i samarbeid med flere fylkeskommuner, å bidra til utvikling av nye miljøvennlige energikilder for hurtigbåter med den hensikt å stimulere til utviklingen av fremtidens hurtigbåter.
Det inviteres bredt til tidlig dialog med teknologi-leverandører, rederi, infrastruktur-leverandører, FoU-miljø, virkemiddelapparat og andre aktører som kan bidra til å utvikle fremtidsrettede energikilder og -løsninger for å drøfte hvordan utviklingen kan gjennomføres.

Sør-Trøndelag fylkeskommune (Trøndelag fylkeskommune fra 1.1.2018) skal ut med nye anbud på hurtigbåt-samband for perioden 2020-2024 og ønsker i forkant av disse å bidra til utvikling av nye energikilder for båtene.

Se invitasjon med program og påmelding.

Veiledende kunngjøring ligger på Doffin (trykk «meld interesse»), i tilfelle oppdateringer i programmet

Kontaktperson: Lars Fabricius, Rådgiver i Sør-Trøndelag fylkeskommune, lars.fabricius@stfk.no