Dialogkonferanse – utvikling av digitale tjenester

torsdag 10. oktober 2019

Fra 09:30 til 15:00

Skien

I 2018 planlegger Skien kommune å utlyse konkurranse for bistand og utvikling av nye, og eksisterende tjenester som det vil være hensiktsmessig å automatisere.
Hensikten med dialogkonferansen er å få innspill fra deltagerne på de foreløpige planene og hvordan behovet til Skien kommune kan løses på en best mulig måte.

Hvert kommunalområde har gjennomført prosjekter der det er kartlagt, prioritert, og valgt ut to tjenester for innbyggere eller næringsliv hvor man ønsker å digitalisere arbeidsprosessen. Tjenestene skal digitaliseres i best mulig grad, og kunne behandles av tjenestemottaker på en enkel måte, på digitale flater. Alt som er regelstyrt skal automatiseres. Det skal tilrettelegges for et rammeverk og teknisk løsning, som skal kunne ivareta videre implementering av andre tjenester. Rammeverket skal fungere plattformuavhengig.

På bakgrunn av denne dialogkonferansen inviteres leverandører til å komme med ideer og forslag til hvordan vi best kan løse våre behov beskrevet i dette notatet. Vi ønsker å få best mulig kunnskap om mulighetene og alternative løsninger som finnes i markedet.

Se programmet og dialognotatet: Notat til dialogkonferanse – Tjenestedigitalisering