Dialogkonferanse Prosjekt Livsvitenskap, Universitetet i Oslo

tirsdag 23. april 2019

Fra 08:30 til 12:00

Sted: Bjørvika konferansesenter Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6

Statsbygg skal bygge prosjekt Livsvitenskap for Universitetet i Oslo. Byggestart er planlagt i første halvdel av 2019. Før byggestart må kontraktstrategi, oppdeling av entrepriser, konkurransegrunnlag etc. for prosjektet landes. Statsbygg inviterer derfor til en dialogkonferanse hvor vi ønsker å diskutere med entreprenør- og leverandørmarkedet hva som er en fornuftig inndeling av prosjektet og de ulike entreprisene.

Livsvitenskapsprosjektet har ambisiøse mål for prosjektgjennomføringen. Prosjektet ønsker  å sette nye standarder for utvikling og innovasjon i bransjen. Prosjektet skal blant annet gjennomføres med:
– Bruk av Lean-filosofi og sløsingsfri produksjon (Lean Extreme)
– Standardisert og industrialisert produksjon
– Effektiv logistikk langs hele verdikjeden og i alle faser
– God bruk av BIM og andre digitale verktøy
– Systematisk ferdigstillelse
– Lavt konfliktnivå

Prosjekt Livsvitenskap består av et byggeprosjekt og brukerutstyrsprosjekt med henholdsvis kostnadsramme på 5,677 mrd. NOK og 1,141 mrd. NOK. Grunnarbeider er planlagt med oppstart 1. halvår 2019, mens planlagt ferdigstillelse av bygget er 2. halvår 2024.

Statsbygg ønsker dialog med markedet på hvordan prosjektet kan få en god og tidlig  utnyttelse av entreprenørkompetanse. I denne runden handler det primært om overordnet kontraktstrategi og hvordan en oppdeling av prosjektet i egnete entreprisepakker best kan treffe et velfungerende marked. Statsbygg antar at det på et senere tidspunkt vil være aktuelt å ha dialog med markedet på mer spesifikke og spissede temaer i prosjektet.

Program for Dialogkonferanse

08:30 – 09:00 Registrering & kaffe
09:00 – 09:20 Velkommen og Mål for dagen v/prosjektdirektør Alexander Strand
09:20 – 09:35 Om leverandørdialog og forventninger til interessentene i dialogfasen v/Nasjonalt program for leverandørutvikling
09:35 – 09:55 Presentasjon av Livsvitenskapsbygget, v/Per Anders Borgen, Ratio arkitekter
09:55 – 10:15 Prosjektgjennomføring v/prosjektsjef produksjon Per Roger Johansen
10:15 – 11:00 Hva vi ønsker svar på fra dere gjennom dialogkonferansen. Dialog og diskusjon
11:00 – 12:00 Enkel lunsj – leverandørene gis anledning til å snakke sammen og med Statsbygg

Spørsmål vi ønsker svar på
Statsbygg ber om skriftlig svar på spørsmål i etterkant. Se spørsmål i invitasjon til dialog. Alle som leverer svar på spørsmål, inviteres også til en-til-en møter med Statsbygg.

Påmelding

Frist for påmelding til konferansen er 16. april.
Frist for påmelding til en-til-en møter er 30. april.

For påmelding send epost til Jorun Gusland Hansen: jorungusland.hansen@statsbygg.no

Prosjektet ber om at det i påmeldingen opplyses om navn, firma og kontaktinformasjon (mobil og e-postadresse).

For spørsmål om konferansen kontaktes:
Aleksander Svien aleksander.svien@statsbygg.no Tlf: 93 41 54 55

Full invitasjon til dialog om Livsvitenskapsprosjeket finner du her