Dialogkonferanse – pasientvarslingsanlegg for institusjoner og sensorteknologi til hjemmeboende

lørdag 9. februar 2019

Fra 10:00 til 14:00

Sølvsalen på Krona, Hasbergsvei 36, Kongsberg

Kongsbergregionen inviterer til dialogkonferanse om anskaffelse av pasientvarslingsanlegg (til institusjoner) og trygghetsskapende teknologi (til hjemmeboende). Løsningene skal kunne kommunisere med et nyanskaffet responssenter. Anskaffelsen omfatter digitalt pasientvarslingsanlegg, trygghetsalarmer, sensorer knyttet til trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi, som ikke er integrert i et varslingssystem.

Det nyanskaffede responssenteret etableres nå og vil være i drift i løpet av 2018. I tillegg til å være et responssenter for de 7 kommunene i Kongsbergregionen tilbyr nå Kongsbergregionen responssenterløsningen til alle interesserte kommuner i området. Omfanget av anskaffelsen kan derfor være større enn beskrevet i vedlagt dialognotat.

For mer informasjon om omfang og form på anskaffelsen, gjennomføring av dialogprosessen og programmet for dialogkonferansen, se vedlagt Invitasjon og program – dialogkonferanse

Påmelding sendes til: petter.hoen@kongsbergregionen.no

Påmeldingsfrist: 5. februar 2018

For mer informasjon om Kongsbergregionen som oppdragsgiver, se: http://www.kongsbergregionen.no/om-oss

For mer informasjon om lokasjon og parkeringsmuligheter, se: Lokasjon og parkeringsmuligheter