Dialogkonferanse: Os kommune i Hedmark inviterer til dialog om utvikling av bygg i sentrum

søndag 23. juni 2019

Fra 10:00 til 14:00

Os samfunnshus, Fensal

Os kommune i Hedmark inviterer leverandører til dialog i forkant av utlysning av konkurranse om utvikling av bygg i Os sentrum. Kommunen eier i dag tomta med to bygninger som skal rives.

Os kommune i Hedmark inviterer leverandører til dialog i forkant av utlysning av konkurranse om utvikling av bygg i Os sentrum. Kommunen eier i dag tomta med to bygninger som skal rives. Målet er å få opp et bygg som kan dekke behov som er avdekket i forbindelse med en helhetlig sentrumsutvikling for Os. I dialog med leverandørene ønskes det innspill på hvordan oppdraget kan løses og hvordan en kommende konkurranse kan gjennomføres for å sikre riktig kompetanse.

Leverandørdialogen vil bestå av dialogkonferanse 23. juni med påfølgende en til en-møter i august. Se mer på Os kommunes hjemmesider.

Påmelding per e-post til arne.strypet@os.kommune.no, helst innen fredag 16.juni kl. 12.00. Kunngjøring ligger også på Doffin.