Dialogkonferanse om Tunnelsikkerhet

fredag 1. mars 2019

Fra 10:00 til 16:00

Radisson SAS Gardermoen

Statens vegvesen etterlyser innovative virksomheter som kan utvikle løsninger for å oppdage, gi informasjon og bidra til selvredning ved hendelser i tunnel. Utviklingsprosjektet gjennomføres etter prosedyren Innovasjonspartnerskap og Innovasjon Norge legger inntil 9 millioner i potten. 1. mars er det dialogkonferanse.

Statens vegvesen har inntil 9 millioner til utvikling av innovative løsninger som kan oppdage hendelser, gi informasjon om hva som skjer og bidra til selvredning ved hendelser i tunnel.
Statens vegvesens målsetning med markedsdialogen er å få avklart om potensielle leverandører har forstått vårt behov, og få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.
Målgruppe: Potensielle leverandører av innovative løsninger som kan oppdage hendelser, gi informasjon og bidra til selvredning i tunnel.

Les mer om prosjektet og meld deg på her