Dialogkonferanse om fremtidens sorteringsteknologi

onsdag 8. mai 2019

Fra 08:30 til 11:30

SHMILs lokaler (administrasjonsbygg) i Åremvegen 99 i Mosjøen.

SHMIL IKS, Retura SHMIL og Østbø søker fremtidens løsninger for utsortering av avfall for å møte EUs nye materialgjennvinningskrav.

EU krever at 55 % av husholdningsavfall og liknende avfall blir materialgjenvunnet i 2025, og har foreslått nye ambisiøse mål for 2030 og 2035 på henholdsvis 60 og 65 %. Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen til å nå målene.
Dersom selskapene skal klare å innfri disse materialgjenvinningsmålene, kreves det annen teknologi og løsninger enn det selskapene besitter pr i dag. F.eks. hadde SHMIL i 2018 en materialgjenvinningsgrad på 40,5 % for husholdningslikt avfall. Samtidig ønskes det en effektivisering og automatisering av drifta i samtlige selskap.

SHMIL IKS, Retura SHMIL og Østbø har behov for en løsning som møter fremtidens sorteringskrav, og ønsker å utforske dette i dialog med markedet.

8.1. Framdriftsplan (tentativ)

Uke 14                       Veiledende kunngjøring i Doffin, Mercell
Uke 19 – 08.05.19  Dialogkonferanse
Uke 22 – 31.05.19  Frist for oversendelse av løsningsforslag
Uke 24                      1-1 møter med leverandører
23.08.19 / uke 35   Utlysning av konkurransen

8.2. Program dialogkonferanse

08:30 – 09.00   Registrering og kaffe
09:00 – 09:15    Innledning – velkommen
09:15 – 09:30    Nasjonalt program for leverandørutvikling (Innovative anskaffelser)
09:30 – 10:30    Beskrivelse av dagens situasjon og behov
10:30 – 10:50     Pause
10:50 – 11:20      Spørsmål og diskusjon
11:20 – 11:30       Veien videre

Les søknaden i sin helhet her.

Meld deg på konferansen ved å sende e-post innen fredag 03.05.19. til: post@shmil.no

Velkommen!