Dialogkonferanse om etablering av nytt vaskeri

torsdag 7. februar 2019

Fra 10:00 til 13:00

Nygårdsveien 82, 3204 Sandefjord

Det kommunalt eide selskapet Fønix AS inviterer, på vegne av Sandefjord kommune, til dialogkonferanse i forbindelse med planene om å bygge et nytt vaskeri til vask av institusjonstøy for Sandefjord kommune. Ambisjonene er å bygge et vaskeri som er mest mulig effektivt, energiøkonomisk og miljøvennlig – samtidig som det skaper meningsfylt arbeid for mennesker som trenger varig tilrettelagte arbeidsplasser. Det skal også ha den nødvendige fleksibiliteten som trengs for å møte morgendagens utfordringer både når det gjelder kapasitet og fleksibilitet.

 

Bakgrunn

Formannskapet i Sandefjord kommune vedtok i oktober 2017 å utrede muligheten for å etablere et nytt vaskeri gjennom det kommunalt eide selskapet Fønix.

Det skal i første omgang utarbeides en prosjektplan og en businesscase for å kunne vurdere ulike faktorer ved etablering og drift av et vaskeri i egenregi. Dersom utfallet av det innledende arbeidet er positivt, og formannskapet i Sandefjord kommune vedtar å utføre vaskerivirksomheten i egenregi i Fønix AS, vil bygging av det nye vaskeriet bli igangsatt. Oppstart av prosjektet vil sannsynligvis være medio 2018 og målet er at vaskeriet skal stå ferdig høsten 2019.

Hensikt

Hensikten med dialogkonferansen er, i samarbeid med leverandørene, å legge grunnlaget for et nytt og framtidsrettet vaskeri tilpasset Sandefjord kommunes framtidige behov og den samfunnsoppgaven Fønix utfører.

Dialogkonferansen retter seg i første rekke mot leverandører av teknisk utstyr og tekstiler til vaskerier, men andre leverandører er også invitert til å delta.

Vi oppfordrer at leverandørene sender representanter som har kompetanse til å komme med tekniske- og faglige innspill og avklaringer.

Hovedfokus i møtet vil være knyttet til valg av:
– Vaskerimaskiner, tørketromler og annet teknisk utstyr
– Traller, kurv-/hylleløsninger og annet vaskeriutstyr/-tilbehør
– Flattøy, personaltøy og andre tekstiler

Gjennomføring av dialogprosessen

Dialogen vil foregå i tre faser:

  1. Felles dialogkonferanse med alle leverandørene
  2. Skriftlig informasjon fra leverandørene
  3. Én til én møter hvor hver enkelt leverandør kan presentere sine tanker og løsninger

Invitasjon dialogkonferanse

Program for dialogkonferansen

  1. Registering.
  2. Innledning med generell beskrivelse av bakgrunnen for informasjonsmøte og hva man ønsker å oppnå med det.
  3. Presentasjon av anskaffelsesplaner og behov.
  4. Spørsmål, innspill og diskusjon.
  5. Orientering om den videre prosessen

Det vil bli servert en enkel lunsj til deltakerne.

Påmelding

For å kunne sende ut tilleggsinformasjon og for ha en oversikt over hvor mange som vi delta, ber vi om skriftlig påmelding.

Påmelding skjer på e-post til: tg@skc.no

Påmeldingsfrist: 2. februar 2018

E-posten merkes med «Påmelding dialogkonferanse» i emnefeltet.

I påmeldingen ønsker vi firmanavn, navn på deltaker(e), funksjon/tittel samt kontaktinformasjon.

Dersom det er spørsmål i forkant av dialogkonferansen, kan disse rettes til e-postadressen over.