Dialogkonferanse om etablering av 2 «energifabrikker»

fredag 28. juni 2019

Fra 09:30 til 14:00

Skiringssal, Fylkeshuset i Tønsberg, Svend Foynsgate 9, Tønsberg

Vestfold fylkeskommune har ambisjon om å bli ett av de grønneste fylkene i Norge og også å stimulere til innovasjon og utvikling i næringslivet på veien mot et bærekraftig samfunn. Nå ønsker de å etablere 2 "energifabrikker" på Vestfold Fylkeskommunes eiendommer. De inviterer derfor til dialogkonferanse 28. juni 2017 med etterfølgende 1 til 1 møter hvor leverandører kan komme med innspill til løsningsforslag. Det forventes at forslagene bidrar med innovative og fremtidsrettede løsninger.

Invitasjon til dialogkonferanse om Energifabrikker

Påmelding sendes på e-post til firmapost@vfk.no med kopi til oyvindtr@vfk.no. Påmeldingen merkes med «Påmelding energifabrikk-dialog»                   Det skal opplyses om navn og antall deltagere, firma og kontaktinformasjon (mobil og e-postadresse). Spørsmål rettes til Øyvind på oyvindtr@vfk.no eller 90018916

Frist for påmelding er 21.juni 2017