Dialogkonferanse om digitale trygghetsalarmer

fredag 30. august 2019

Fra 09:00 til 15:15

Ibsenhuset
Lundegt. 6, 3724 Skien

Skien kommune leder fellesanskaffelsen av digitale trygghetsalarmer på vegne av flere kommuner i Telemark og Vestfold. Nå inviterer de leverandørene inn til dialog for å få innsikt i løsninger som allerede eksisterer i markedet, diskutere kartlagte utfordringer tilknyttet digitale trygghetsalarmer og få innspill til de beste, fremtidsrettede løsningene som dekker deres behov.

Skien kommune leder fellesanskaffelsen av digitale trygghetsalarmer på vegne av flere kommuner i Telemark og Vestfold.  Nå inviterer de leverandørene inn til dialog for å få innsikt i løsninger som allerede eksisterer i markedet og for å innspill og diskutere utfordringer knyttet til til de beste, fremtidsrettede løsningene som dekker deres behov.

Kommunene ønsker gjennom dialogkonferansen å:
– beskrive kommunenes behov og utfordringer knyttet til digitale trygghetsalarmer for leverandørene
– gi mulighet for leverandørene til å presentere sine produkter og idéer knyttet til digitale trygghetsalarmer på et leverandørtorg. Hensikten er at representanter fra de ulike fagområdene i kommunene får innsikt i ulike produkter som allerede finnes i markedet og evt. kan få innspill til idéer til potensielle, innovative løsninger
– gjennom en workshop diskutere konkrete, kartlagte utfordringer tilknyttet digitale trygghetsalarmer ved bruk av visualiserte brukerreiser

Leverandørene inviteres i etterkant til å komme med skriftlige innspill på løsninger knyttet til kommunes behov, som dere får mulighet til å presentere i én til én-møter med kommunen(e).

Se mer informasjon og link til veiledende kunngjøring på DOFFIN

 

For påmelding og spørsmål til konferansen kontaktes:

Heidi.Sivertsen@Skien.kommune.no