Dialogkonferanse: Nytt sykehus i Drammen – byggnær teknologi

lørdag 22. juni 2019

Fra 09:30 til 12:30

Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, Majorstuen, Oslo

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at det skal bygges et nytt sykehus i Drammen. Sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre viken.
Prosjektorganisasjonen har som overordnet målsetning å levere et bygg hvor valg av tekniske løsninger og logistikk underbygger en optimal funksjonalitet innenfor rammene av budsjettet.

For å nå dette målet inviterer Helse Sør-Øst markedet til dialog og etterspør innspill på løsninger, som gir merverdi for pasientene, helseforetaket og prosjektet, innenfor noen sentrale byggtekniske leveranser.

Helse Sør-Øst etterspør innspill på løsninger innenfor noen sentrale byggtekniske leveranser:

1. Bygningsautomasjon, sentral driftskontroll, romkontroll, lysstyring m.m.
2. Teknologi i sengeområder
3. Sikkerhet
4. Andre tilhørende teknologier.

FOR MER INFORMASJON – se vedlegg:
Dialognotat Nytt sykehus i Drammen – Byggnær teknologi

PRESENTASJONER FRA KONFERANSEN:

180622 Dialogkonferanse NSD byggnær teknologi IKT – Stein Arne Meier

20180622 Innlegg NSD Dialogkonferanse byggnær teknologi, Cecilie B Løken

180622 Innlegg dialogkonferanse NSD – byggnær teknologi – Cecilie M.Endresen

180622 Dialogkonferanse NSD Byggnær teknologi – innspillsområder – Stein Arne Meier