Dialogkonferanse – miljøvennlig, helhetlig og kostnadseffektiv renovasjonstjeneste

onsdag 8. mai 2019

Fra 11:30 til 14:00

Fylkeshuset, Hauges gate 89, Drammen

Buskerud fylkeskommune (BFK) planlegger å gjennomføre en tilbudskonkurranse på levering av renovasjons- og gjenvinningstjenester, herunder innhenting, transportering, deponering og behandling/gjenvinning av avfall fra de ulike fylkeskommunale enhetene, samt generell rådgivning og miljøledelse. Nå inviterer de leverandører til dialog for å få innspill til løsninger på deres behov for en helhetlig, miljøvennlig og kostnadseffektiv renovasjonstjeneste.

Det er et ønske fra BFK om at den fremtidige leverandøren av tjenesten skal være en utviklingspartner rundt avfallshåndtering, gjenvinning og smarte løsninger. Det er skissert et behov for:

* Bedre gjenvinningssystemer
* Etablering av felles innsamlingssystemer for sortering av avfallet
* Økt materialgjenvinning (80% gjenvinningsgrad)
* Reduserte utslipp med miljøvennlig transportløsning
* Minimalisering av BFKs totale logistikk-kostnader (TLK).

Invitasjon og program – dialogkonferanse

For mer informasjon, invitasjon og program for dialogkonferansen – følg med på den veiledende kunngjøring på DOFFIN