Dialogkonferanse: Innovasjonscampus Steinkjer og Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus

onsdag 29. mai 2019

Fra 08:30 til 15:00

Steinkjer Rådhus, Weidemannsalen

Steinkjerbygg og DH eiendom, utbyggingsforetak for Steinkjer kommune, inviterer til dialog med entreprenører og leverandører for byggeprosjektene Innovasjonscampus Steinkjer og Inntrøndelag Helse- og beredskapshus den 29. mai i Steinkjer rådhus. Med dialogen ønsker de å få innspill og tilbakemeldinger på foreløpige løsninger for mest mulig måloppnåelse for byggene. Innspill fra entreprenører og fag ønskes for å utarbeide et mest mulig treffsikkert konkurransegrunnlag. Innovasjonscampus Steinkjer bygges for å øke og forbedre samhandlinga mellom akademia/FoU-institusjoner, næringslivet og offentlig sektor. Det er også ønskelig i selve byggeprosjektet.

Dialogen er også en mulighet for potensielle leverandører til å bli godt kjent med prosjektene før konkurransene lyses ut, for dermed å være mer forberedt til å levere tilbud. Dialogkonferansen vil være et viktig fundament for å klare og planlegge og gjennomføre byggeprosessen på en optimal måte.

Se invitasjon med program og påmelding

Veiledende kunngjøring ligger også på Doffin. Trykk «meld interesse», i tilfelle oppdateringer