Dialogkonferanse: Helhetlige digitale løsninger i utdanning og oppvekst

lørdag 16. mars 2019

Fra 08:00 til 12:00

Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm
Adresse: Nesgata 1, 2004 Lillestrøm

Den 1. Januar 2020 slås Skedsmo, Sørum og Fet sammen til ny kommune, Lillestrøm Kommune, en kommune med over 80.000 innbyggere. Prosjektet "Helhetlige digitale løsninger i utdanning og oppvekst" har som mål å anskaffe nye digitale løsninger som svarer på dagens behov fra brukerne våre, og som er fleksible nok til å løse behov i fremtiden, av både teknisk og innholdsmessig art.

Formålet med konferansen er å presentere Lillestrøm kommunes behov til digitale løsninger i utdanning og oppvekst. I konferansen legges det opp til at representanter fra målgruppene og personer fra prosjektet og relaterte prosjekter i kommunen skal kunne møte leverandørene ved sine stands for å få kunnskap og innsikt i hva som tilbys oss på ulike områder. Vi vil sørge for sammensetning av gruppene som besøker dere, og sørge for rullering mellom gruppene slik at gruppene rekker innom alle leverandører.

Utlysning på DOFFIN og invitasjon til dialogkonferanse

Påmelding til dialogkonferanse her

Kontaktperson for dialogkonferansen: Monika Vik, mail monvik@skedsmo.kommune.no