Dialogkonferanse – Fremtidens ungdomsskole i Bamble med tilhørende idretts- og svømmehall samt lokaler til voksenopplæring og flyktningetjenesten

fredag 8. mars 2019

Fra 09:00 til 14:00

Halen Konferansesenter i Langesund

Den nye ungdomsskolen på Grasmyr vil bli mer enn bare en skole. Den vil øke tilbudet til innbyggerne på flere arenaer og være mer tilpasningsdyktig til framtidige endringer i skolestrukturen. I tillegg skal samarbeid mellom ungdomsskolen og Bamble videregående skole, flere møteplasser via idrettshall, svømmehall, kantine/kafe og kultursal øke samhold og relasjoner i alle aldersgrupper.
Kommunen har også klima- og miljøambisjoner om et bærekraftig bygg og en miljøvennlig bygg- og anleggsplass hvor de blant annet ønsker innspill på materialvalg, smarte energiløsninger og fossilfri byggeplass.
Dialogkonferanse er et ledd i arbeidet med å skaffe seg mer kunnskap om mulige løsninger for å oppnå de ambisjonene Bamble kommune har med Fremtidens skole ; et mest mulig framtidsrettet, funksjonelt og bærekraftig, driftsøkonomisk bygg.

For mer informasjon og program for dialogkonferansen – se vedlagt dialognotat med vedlegg.

Bamble u.skole – dialognotat

Framtidas ungdomsskole – Forprosjektrapport, 2017-11-06 171102

Følg også med på den veiledende kunngjøringen på DOFFIN

For påmelding og spørsmål til konferansen kontaktes:

Høgne Skøld: Hogne.Skold@bamble.kommune.no

Frist for påmelding er 05.03.2018

Prosjektet ber om at det i påmeldingen opplyses om navn, firma og kontaktinformasjon (mobil og epostadresse).