Dialogkonferanse: Digitalt verktøy for administrasjon av skoleskyss

torsdag 16. mai 2019

Fra 10:00 til 13:00

Kommunenes hus, Haakon VIIs gt. 9, Vika, Oslo

Telemark Fylkeskommune inviterer leverandører av IT-verktøy for tids- og kostnadseffektiv saksbehandling, organisering, bestilling og fakturering av skoleskyssen i Telemark. Verktøyet skal håndtere alle skysselever i Telemark, både i grunnskole og videregående skole. Markedsdialogen inkluderer en dialogkonferanse og en til en-møter med leverandører i etterkant. Markedsdialogen har til hensikt å gi Telemark Fylkeskommune mer informasjon om hvilke nye og bedre IT-løsninger for administrasjon av skoleskyss som dekker deres behov. Dialogarbeidet vil påvirke hva som blir etterspurt i en senere anskaffelse.

Se INVITASJON og PROGRAM for dialogkonferansen

For påmelding og spørsmål til konferansen kontaktes:

jon.skriubakken@t-fk.no

Frist for påmelding er 10.mai 2017