Dialog om trygghets- og mestringsskapende teknologi i Halden kommune

torsdag 21. november 2019

Fra 09:15 til 13:30

Aladdin kino, Tordenskjoldsgate 1, Halden

Halden kommune bygger et nytt senter for mennesker med demens sykdom - Bergheim bo- og aktivitetssenter. Senteret skal ha plass til 96 beboere og 24 dagpasienter. Senteret utformes slik at det skal legge til rette for en trygg hverdag for beboere, ansatte og pårørende. Teknologien, løsningene og utformingen må også legge til rette for en god utnyttelse av ressursene. I dette perspektivet er etablering av hensiktsmessig og fremtidsrettet teknologi sentralt. Den teknologiske utviklingen går raskt. Det skjer mye på kort tid, og man finner stadig nye og bedre teknologiske løsninger.

Dialogkonferansen er relevant for ansatte og aktører som jobber med velferdsteknologi, helse, IT, med mer.

Dialogkonferansen legger opp til å skape best mulig dialog mellom leverandørene og kommunene, samt motivere til dialog mellom leverandører. I samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet inviterer Halden kommune markedet til dialogkonferanse for å få innspill på løsningsalternativer. Løsningene og erfaringene kommunen får på det nye senteret vil danne et viktig grunnlag for fremtidige velferdsteknologiske løsninger i øvrige tjenester i kommunen.

Program for dagen:

Tidspunkt Beskrivelse
09:15 – 10:00 Registrering & kaffe, opprigging leverandørstands
10:00 – 10:10 Velkommen – mål for dagen v/rådmannen
10:10 – 10:25 Om leverandørdialog og forventninger til interessentene i dialogfasen v/Leverandørutviklingsprogrammet
10:30 – 11:30 Om prosjektet og behovet v/prosjektledere. Hvem er brukeren?
11:30 – 12:30 Kombinert pause med enkel servering, leverandørstands, mingling
12:30 – 13:15 Dialog og diskusjon om kommunens problemstillinger og konkrete utfordringer. Spørsmål og svar.
13:15-13:30 Veien videre i prosessen – mal for innspill, plan for 1-1 møter

Det er mulighet for å presentere relevant teknologisk utstyr og løsninger på stands utenfor kinosalen.

For mer informasjon om anskaffelsen, se veiledende kunngjøring på DOFFIN eller se vedlagte invitasjon

Invitasjon til dialogkonferanse Bergheim bo- og aktivitetssenter i Halden kommune

Påmelding og eventuelle spørsmål til dialogkonferansen sendes til:

Øyvind A Grandahl, oyvind.grandahl@halden.kommune.no med mobilnummer 932 43 200

Frist for påmelding – 15.november