Dialog med leverandører for smarte løsninger i ny vanntunnel i Trondheim

torsdag 21. november 2019

Fra 11:00 til 15:00

Vikelvdalen Vannbehandlingsanlegg (VIVA), Vikelvvegen 91, 7054 Ranheim

Trondheim kommune skal bygge ny Vikåsen vanntunnel som sikrer vanntilførselen til Trondheims befolkning. Før konkurransene blir lyst ut gjennomføres dialoger med leverandører ang entreprisemodeller, kvalitet i utførelse, miljøløsninger (deriblant utslippsfri anleggsplass) og kvalitetskrav. Dialogen starter med en dialogkonferanse 22. nov i Trondheim.

Byggingen av ny vanntunnel omfatter: grunnarbeider ved portaler, vegbygging, VA-ledninger i grøft og kabelgrøfter, VA-ledninger i tunnel (åpen løsning), VA-ventiler og armatur, konstruksjoner ved portaler, konstruksjoner i fjell, bygninger ved portaler, VVS, elektrotekniske installasjoner og automasjon.

Spørsmål som ønskes drøftet med leverandører: Hvordan sikre best mulig samarbeid og flyt i gjennomføringen? Hvilke teknologiske løsninger og hvilke materialer kan bidra til å redusere utslipp i byggeperioden og i drift? Bl.a. fossilfri eller utslippsfri anleggsplass i byggeperioden? Hva er spesielt viktig for dette anlegget som bidrar til god kvalitet?

Problemstillinger knyttet til dette skal diskuteres nærmere i form av workshops på dialogkonferansen.

Behovet for markedsdialog gjelder også særlig sikring av eksisterende vanntunnel mot
forurensing og tekniske løsninger for blant annet forskaling (montering/demontering) og
dryppsikring inne i fjellhallen, samt montering av rør med store dimensjoner inne i tunnelen.

Påmelding dialogkonferanse til marit.amundsen@asplanviak.no senest 17. nov.

Doffin-utlysing og Dialognotat