Dialog for bedre undervisningsbygg og laboratorium på NTNU i Trondheim

tirsdag 15. januar 2019

Fra 10:00 til 14:00

Gløshaugen, NTNU, Trondheim

Institutt for Geovitenskap på NTNU skal bygge nytt bygg for undervisning og forskning på Valgrinda nært Gløshaugen i Trondheim. Hovedutfordringene er et godt funksjonelt bygg som både kan inneholde undervisning og forskning med mye støy og støv. Har entreprenører og utførende leverandører gode løsninger på dette?

Rådgivere innenfor ulike fag har jobbet med prosjektet og ønsker nå innspill fra entreprenører på bedre løsninger. Det ønskes innspill på tekniske løsninger som gir god funksjonell bruk av bygget, det ønskes innspill på bedre miljøløsninger, det ønskes innspill på byggeteknikk som gir rask oppføring, samt hvilken entrepriseform som er mest hensiktsmessig for å nå målene knyttet til funksjon, miljø og tid.

Hovedbygget er på 2500 kvm.

Mandag 15. januar inviterer byggherre NTNU til dialogkonferanse der prosjektet vil bli presentert, ulike løsninger innen ulike fag, samt at det blir lagt opp til en dialog med fremmøtte entreprenører for å diskutere utfordringene. Entreprenører får også mulighet til å møte byggherren i 1:1-møter i uke 3 og 4 (tid avtales med byggherre). Entreprenører får mulighet til å påvirke løsninger på bygget samt konkurransegrunnlaget før det blir lagt ut. Det er en fin mulighet til å bli kjent med prosjektet.

Påmelding dialogkonferanse til: ruzica.kvernland@ntnu.no

Dialogen er kunngjort på Doffin – herfra er det link til utlysingsverktøyet til NTNU for å få tak i dokumenter.

Dokumentene er også vedlagt her:

Dialognotat Valgrinda Geo med program for dialogkonferanse

Spørsmål som vil bli diskutert i dialogen, Innspillsnotat es inn til byggherren i forkant av 1:1-møtene).