Bygg i Tre-konferanse / dialogkonferanse om 2 byggeprosjekter

onsdag 22. mai 2019

Fra 09:00 til 18:00

Quality Straand hotell, 3853 Vrådal

Bygg står for en tredel av alle klimagassutslipp. Det betyr at fylkeskommuner og kommuner som er storbestillere av bygg kan spille en ledende rolle i et grønt byggskifte.
Seminaret Bygg i Tre gir kunnskap og inspirasjon om bærekraftige bygg, om tre som byggemateriale og hvordan innovative anskaffelser kan bidra til innovasjon og næringsutvikling. Dagen avsluttes med en dialogkonferanse i forbindelse med en innovativ anskaffelsesprosess rundt to byggeprosjekter i Kviteseid kommune.

Vi oppfordrer leverandører til å delta på treseminaret. Kompetanse knyttet til bruk av tre og bærekraftig byggeri blir et viktig kvalifikasjonskrav i konkurransegrunnlaget rundt de forestående anskaffelsene. For leverandører som knytter seg opp mot de forestående anskaffelsene er seminaret gratis.

«Bygg i Tre»-konferansen er et samarbeid mellom  Bygg i Tre/ByRegionsprogrammet i Vest-Telemark, Kviteseid kommune og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Se PROGRAM og PÅMELDING til «Bygg i Tre»-seminaret.

For mer informasjon om, og invitasjon til, dialogkonferansen vedr. de 2 prosjektene Leilighetsprosjektet Husstøyl og Rehabilitering av Kviteseid skole

se veiledende kunngjøring på DOFFIN.