Brukernært utstyr innen velferdsteknologi – Værnesregionen inviterer til markedsdialog

onsdag 27. februar 2019

Fra 11:00 til 14:00

Kimen kulturhus, Vektersalen, Sandgata 15, Stjørdal kommune.

Værnesregionen (45 000 innbyggere) skal anskaffe brukernær velferdsteknologi som trygghetsalarmer og annen trygghetsskapende teknologi. Løsningene skal brukes i og utenfor institusjon, derfor inngår også pasientvarslingsanlegg i helsehus. Innspill på fremtidsrettet infrastruktur i nye helse- og omsorgshus er også ønskelig. Hvordan er det digitale helse- og omsorgshuset? Løsningene må være fremtidsrettet og sikre at kommunene til enhver tid i årene som kommer har "det siste" for optimal og effektiv tjenesteyting. Kontraktsutforming og leverandørsamarbeid blir viktige elementer for å få dette til.

Regionen, med Stjørdal kommune som den største, har nettopp anskaffet responssenterløsning. De brukernære teknologiske løsningene skal kommunisere med responssenteret og til sammen utgjøre et godt helhetlig verktøy og hjelpemiddel for ansatte og brukere. Løsningene skal føre til opplevd egenmestring, trygghet og selvstendighet for brukerne, være individuelt tilpasset og ha enkel betjening. For kommunene må løsningene være driftsikker, enkel å håndtere og bidra til bedre tjenesteyting og mer omsorg.

Værnesregionen har invitert alle andre kommuner i Trøndelag (455 000 innbyggere) til å bli med i dialogprosessen og ev gå sammen om anskaffelser. Det vil være flere kommuner tilstede på dialogkonferansen og en-til-en-møtene med leverandører.

Påmelding dialogkonferanse til: solrunn.harstad@varnesregionen.no

Doffin-utlysing

Dialognotat med mer informasjon om behov, dialogprosessen og program for dialogkonferansen

Invitasjon til andre kommuner i Trøndelag om felles anskaffelse eller prosess av brukernært utstyr