Bli med å skape fremtidens digitale løsninger for barnevernet – dialogkonferanse

fredag 22. november 2019

Fra 10:00 til 17:00

Hos DIFI, Grev Wedel plass 9, 2.egt

Trondheim, Oslo, Bærum, Asker, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Lørenskog og Fet kommune, samt KS (Kommunenes organisasjon) og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet inviterer potensielle leverandører av digitale løsninger til en markedsdialog 22.november i Oslo angående digitale løsninger til barneverntjenesten i kommuner og stat.

Se Doffin-utlysing,

Påmelding her  innen 16.november.

Dialogkonferansen fokuserer på gjennomføringsstrategi (valgene som setter rammer for det videre prosjektet, som konkurranseform, kontraktstype osv.). Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra leverandørene på hva slags gjennomføringsstrategi som skal brukes fremover. På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen inviteres leverandører til å komme med ideer og forslag til de ulike områdene innenfor gjennomføringsstrategi. Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet.

Behovet for bedre digitale løsninger i barneverntjenesten er nasjonal, og det vil bli lagt opp til kunnskapsspredning med resten av kommunal sektor. Det forventes at arbeidet i dette prosjektet får betydning for fremtidens etterspørsel etter bedre løsninger for barnevernstjenesten i hele landet.

EuForm_Invitasjon til markedsdialog – Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

TenderReport_Invitasjon til markedsdialog – Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

 

Foreløpig agenda:

10:00 – 10:15 Registrering og kaffe
10:15 – 10:30 Velkommen – Mål for dagen
10:30 – 10:45 Om innovative anskaffelser
10:45 – 11:30 Presentasjon av konseptfasen og planleggingsfasen -Presentasjon av kvalitetssystem og hvilke krav som stilles til nye barnevernsløsninger
11:30 – 12:15 Lunsj – Leverandørene gis anledning til å snakke sammen
12:15 – 13:30 Workshop: Hvordan kan samarbeidet mellom leverandører og det offentlige bidra til å forbedre løsninger og tjenestene som leveres i barnevernet?
13:30 – 14:00 Dialog og diskusjon, spørsmål og svar Leverandører får mulighet til å stille spørsmål til prosjektet og behovene i plenum 14:00 – 14:15 Veien videre, invitasjon til én-til-én-møter
(14:15 – 17:00 Mulighet for leverandørene å ha møter med hverandre – det utarbeides en møteplan)